Dzieło Biblijne
Jak czytać Pismo Święte? (3)
Trzecia część naszych spotkań wprowadzających w lekturę Pisma Świętego dotyczy zagadnienia dokładnego zidentyfikowania początku i końca danego fragmentu biblijnego. Określenie jego granic jest rzeczą niezmiernie ważną, jeśli chcemy go poprawnie zrozumieć i wyjaśnić. Aby zbliżyć się do myśli i zamierzeń autora interesującego nas tekstu, musimy wyróżnić „jednostki” literackie, które on sam skomponował i w których wyraził swoją myśl.
Czytaj całość...
Jak czytać Pismo Święte? (2)
Kontynuujemy nasze wcześniejsze rozważania o egzegezie biblijnej i o tym, czym ona jest oraz, co oznacza dla współczesnego człowieka. Fakt, że teksty Pisma Świętego były w pierwszym rzędzie napisane dla czytelników swoich czasów, tj. powstały na skutek konkretnej sytuacji i odpowiadały konkretnym zapotrzebowaniom, tworzy dla egzegezy i potem dla głoszenia Słowa Bożego niejako punkt wyjścia w dalszych dociekaniach. A zatem, poznanie sytuacji, w której znajdowali się pierwotni czytelnicy, jest rzeczą niesłychanie ważną.
Czytaj całość...
Jak czytać Pismo Święte? (1)
Biblia, czyli dla nas, chrześcijan – Stary i Nowy Testament, jest niewątpliwie wybitnym dziełem literackim, które na stałe wpisało się w kulturowo-cywilizacyjne dziedzictwo całej ludzkości. Jest ona jedyną w swoim rodzaju Księgą zawierającą kilkadziesiąt utworów pisanych na przestrzeni ponad tysiąca lat (po grecku słowo biblos, od którego pochodzi nazwa „biblia”, oznacza właśnie „księgę”). Dla kogoś, kto nie wierzy w Boga, jest ona tylko wytworem literackiej twórczości człowieka. Niemniej dla ludzi wierzących Biblia jest Słowem Bożym, w którym Bóg komunikuje człowiekowi swoją wolę i objawia mu siebie, pokazując mu, kim naprawdę jest i czego od niego oczekuje. Dlatego też ludzie wierzący nazywają Biblię Pismem Świętym. Bezsprzecznie teksty biblijne są tekstami świętymi. Niemniej są one pisane ręką ludzką. Są również spisane w konkretnym celu i dla konkretnych ludzi żyjących w jasno sprecyzowanych realiach swoich czasów.
Czytaj całość...

W skrócie
Sonda
Czy czytałeś w czasie wakacji Biblię?
  
Nowości
Gościmy
Aktualnie jest 1 gość online

Dzieło Biblijne

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team

© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl